Acupunctuur Behandeling

Praktijk Acupunctuur staat voor een team van 7 acupuncturisten werkzaam op 5 locaties in de Randstad. Door de verschillende achtergronden en specialisaties van onze acupuncturisten hebben wij veel kennis en ervaring in huis.
Alle acupuncturisten zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen NVA, ZHONG en NWP en de koepelorganisatie KAB.
Indien u aanvullend verzekerd bent zal uw behandeling (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraar. Klik hier om de vergoedingen per zorgverzekeraar te bekijken.

Wij werken volgens de richtlijnen van WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en AVG privacywet.

Wat kost een behandeling en hoe moet ik betalen?

65 euro per consult (45 minuten)
45 euro per consult (kind tot 13 jaar)

Wij werken met het factoringbureau Infomedics

Begin van de maand krijgt u een factuur van Infomedics van de behandelingen van de vorige maand. Deze dient u zelf aan Infomedics te betalen en kunt u de originele factuur opsturen naar uw ziektekostenverzekering.

Wordt de acupunctuur behandeling vergoed?

Vraag dit na bij uw ziektekosten verzekering voordat u een afspraak met ons maakt. Acupunctuur wordt vergoedt vanuit de aanvullende verzekering onder alternatieve zorg en gaat dus niet van uw eigen risico af. Klik op onderstaande link voor het overzicht van de verschillende ziektekostenverzekeringen.

Overzicht vergoedingen

Hoe verloopt een acupunctuur behandeling?

De eerste behandeling is een intakegesprek en tevens behandeling. De acupuncturist zal vragen stellen naar aanleiding van uw klacht(en). Algehele conditie, medische voorgeschiedenis en eventueel medicijngebruik. Eventueel wordt uw tong bekeken, uw pols en/of buik gevoeld. Hiermee wordt informatie verkregen over de energie en de kwaliteit van de energiebanen (meridianen) in uw lichaam. In het geval van pijn zal nader onderzoek van pijngebied en eventueel functietesten van bepaalde gewrichten gedaan worden. De combinatie van kijken, luisteren, vragen stellen en voelen zal leiden tot de uiteindelijke diagnose, en het behandelplan.

Na het stimuleren van bepaalde acupunctuurpunten blijft u 20-30 minuten liggen om de behandeling te laten inwerken.

Tenslotte wordt de behandeling geëvalueerd, besproken wat u kunt verwachten van de behandeling en een behandelplan gemaakt.

Wat moet u de eerste keer meenemen?

  • Legitimatie (rijbewijs, ID)
  • Handdoek (bij elke behandeling)
  • Medicijnen
  • Medische informatie

Hoeveel behandelingen acupunctuur zijn er nodig?

Acupunctuur helpt het lichaam zichzelf te herstellen. Om het lichaam de tijd te geven te genezen zijn er meerdere behandelingen acupunctuur nodig.

Het aantal behandelingen hangt af van de ernst en de duur van de klacht en natuurlijk van het zelf herstellend vermogen van de patiënt. Dit zelf herstellend vermogen is onder andere afhankelijk van de leeftijd, conditie en de leefwijze.

In dit artikel geven we een aantal richtlijnen voor het aantal acupunctuur behandelingen dat er gemiddeld nodig is.

Acupunctuur zet het lichaam aan tot genezing.

Wanneer u klachten heeft, zoals pijn, dan is dat een teken van een disbalans in het lichaam. Pijn is alleen een signaal.

Acupunctuur draagt bij aan de directe pijnverlichting, maar belangrijker nog; acupunctuur zet het lichaam aan tot genezing. De acupunctuur behandelingen zijn er op gericht om de disbalans in het lichaam te herstellen, zodat het zichzelf weer kan gaan herstellen.

Dit in tegenstelling tot het slikken van pijnstillende medicatie, wat tijdelijk de pijn verlicht, maar de oorzaak laat bestaan.

Acupunctuur brengt het ‘schip’ weer in beweging

Na de eerste behandeling voelt de patiënt zich vaak al beter, maar om het lichaam in beweging te brengen en te veranderen zijn er meerdere behandelingen nodig.

Vergelijk het maar met een groot schip wat op de verkeerde koers ligt. Een loods kan beetje bij beetje bijsturen, tot dat het schip uit zichzelf weer de juiste koers vaart. Hoe langzamer een groot schip vaart (niet adequate voeding en weinig bewegen) hoe moeilijker het bij te sturen is.

Na de eerste behandeling voelt u zich dus beter, maar er zijn dus meer behandelingen nodig voor een blijvend resultaat.

Richtlijn voor het aantal acupunctuur behandelingen

Het aantal behandelingen dat nodig is kan erg verschillen en is sterk afhankelijk van de klachten en van uw eigen inspanningen. Als richtlijn houden we aan dat met 4-8 acupunctuur behandelingen de acute klachten aangepakt kunnen worden. voor chronische klachten hanteren we een richtlijn van 10-20 behandelingen.

We adviseren om tijdens de eerste 1-2 weken van de behandelingen te beginnen met 1 á 2 behandelingen per week. Hiermee zetten we samen uw lichaam aan tot het zelf-herstel. Afhankelijk van hoe goed u zelf op koers blijft liggen, wordt de behandeling afgebouwd naar 1x per week, 1x twee weken en minder tot uiteindelijk 1x per maand follow-up.

Hoeveel behandelingen heeft u nodig?

Dat is vooraf dus moeilijk te zeggen. Tijdens een eerste afspraak zal onze acupuncturist samen met u kijken naar de klachten en op basis daarvan een behandelplan opstellen. Wilt u meer informatie over een acupunctuur behandeling? Neem dan even contact met ons op via 085-0655499 of via het contactformulier.