Annette Tapia-Cornet
Ik behaalde mijn Masterdiploma in Acupunctuur bij het Tai Sophia Institute (nu de Maryland University of Integrative Health) in de Verenigde Staten, een programma gericht op klassieke vijf-elementenacupunctuur. Deze traditie is gericht op het bepalen van de grondoorzaak van iemands constitutionele onevenwichtigheid. Ik vind dat deze behandelmethode een diep transformerend effect kan hebben, niet alleen op het lichaam, maar ook op de geest en ziel. Ik sta versteld van het effect dat behandelingen hebben op het emotionele welzijn van cliënten, zelfs als het niet hun primaire klacht is.
 
Door de jaren heen heb ik veel patiënten geholpen met een breed scala aan problemen, waaronder: (on)vruchtbaarheid, verloskundige/gynaecologische problemen, burn-out en herstel van posttraumatische stress. Ik gebruik graag een integratieve benadering, waarbij ik verschillende stijlen van acupunctuur, natuurgeneeskunde en lichaamswerk integreer, om mijn patiënten te helpen zich op hun best te voelen.
 
Naast mijn praktijk ben ik ook Nationaal Coördinator voor Acupuncturisten Zonder Grenzen in Nederland en zit ik in het Executive Committee van de European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA), waar ik speciale projecten beheer. Mijn doel is om het bewustzijn en de acceptatie van acupunctuur en natuurlijke geneeskunde in de moderne gezondheidszorg te vergroten.
 
Talen: ik ben tweetalig in het Engels en Spaans en spreek op een lagere niveau in het Portugees. Nederlandstalige patiënten: houd er rekening mee dat hoewel ik het Nederlands heel goed versta, ik het op een meer basaal niveau spreek. In de loop der jaren zijn er talloze gevallen geweest waarin mijn patiënt en ik elkaars taal niet spraken of verstonden, maar vanwege de aard van de klassieke 5-elementendiagnose is dit NOOIT een belemmering geweest voor het bieden van een effectieve behandeling.
  • Praktiserende Lid, NVTCG Zhong ​(Nederland)
  • Diplomate of Acupuncture, National Certification Commission of Acupuncture and Oriental Medicine (NCCAOM) (U.S.)
  • Acudetox Specialist, National Acupuncture Detoxification Association (NADA)

Ik ben lid van ZHONG en werkzaam in Hoofddorp

Meer informatie of een afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak bij één van onze locaties kunt u bellen naar 085 - 0655499 of direct online een afspraak maken. Heeft u vragen over acupunctuur of hoe acupuntuur u kan helpen dan kunt u ook per email contact met ons opnemen.


Engels vertaling:

I received my Master’s degree in Acupuncture at the Tai Sophia Institute (now the Maryland University of Integrative Health) in the United States, a program focused on classical, Five-Element Acupuncture. This tradition is focused on determining the root cause of a person’s constitutional imbalance. I find that this method of treatment can have a deeply transformative effect not only on the body, but also on the mind and spirit. I marvel at the effect treatments have on clients’ emotional well-being, even when it isn’t their primary complaint.
 
Over the years I have helped many patients with a wide variety of issues, including:  (in)fertility, obstetrics/gynecology issues, burnout, and recovery from post traumatic stress. I like to use an integrative approach, incorporating different styles of acupuncture, naturopathy, and bodywork, to help my patients feel their absolute best.
 
In addition to my practice, I am also National Coordinator for Acupuncturists Without Borders in the Netherlands, and sit on the Executive Committee for the European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA), managing special projects. My goal is to broaden awareness and expand acceptance of Acupuncture and Natural Medicine in modern health care.
 
Languages: I am bilingual in English and Spanish, and am conversational in Portuguese. Dutch-speaking patients: please note that while I understand Dutch very well, I speak it at a more basic level. Over the years, there have been numerous occasions where my patient and I have not spoken or understood each others’ languages, however, due to the nature of classical 5-Element diagnosis, this has NEVER been a barrier to providing an effective treatment.
  • Praktiserende Lid, NVTCG Zhong ​(Nederland)
  • Diplomate of Acupuncture, National Certification Commission of Acupuncture and Oriental Medicine (NCCAOM) (U.S.)
  • Acudetox Specialist, National Acupuncture Detoxification Association (NADA)

I am a member of ZHONG and work in Hoofddorp