Hoe werkt acupunctuur bij emotionele en mentale klachten?

Mentale klachten gaan over cognitief, emotioneel en sociaal welzijn en hebben veel invloed op hoe we ons voelen, denken en ons gedragen. Je bent zo gezond als je je voelt, zeggen we ook wel. Als je je mentaal ge-zond voelt, dan ervaar je algemene tevredenheid, kun je genieten, denk je positief en sta je over het algemeen optimistisch in het leven. In deze blog vertellen we meer over de kijk vanuit de TCG op welzijn en over hoe acupunctuur helpt bij emotionele en mentale klachten.

Wat verstaan we onder emotionele of mentale klachten?

Emotionele klachten hebben meestal te maken met verstoringen in ie-mands emotionele toestand of moeite hebben met het beheersen van emoties. Voorbeelden van emoties zijn onder andere overmatig verdriet, frequent stemmingswisseling, prikkelbaarheid, woede, angst, gevoel van hopeloosheid. Vaak worden de klachten in eerste instantie herkend en beschreven als fysieke klachten. Denk aan pijn aan de arm, last van de stoelgang, hoofdpijn. Maar dit soort klachten kunnen ook van emoti-onele en/of mentale aard zijn. Bijvoorbeeld veel zorgen maken met hoofdpijn als gevolg.

Hoe kijkt de Traditionele Chinese Genees-kunde naar emotionele en mentale klachten?

De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) hanteert een holistische benadering van gezondheid en beschouwt mentaal en emotioneel wel-zijn als een integraal onderdeel van de algehele gezondheid. De mens is één pakketje, en daar hoort het fysieke, mentale en emotionele ten volle bij. Zou je een van die drie elementen niet meenemen in je aanschouwing van de mens tegenover je, dan zie je niet de hele mens.

Op het moment dat mensen met klachten naar een acupuncturist gaan, dan kijkt en bevraagt de acupuncturist alle drie de elementen. Daarnaast is TCG is bijzonder in dat sommige emotionele en/of mentale klachten ook echt gezien worden als een uiting van disbalans, waarbij deze disbalans zich bij sommige mensen uit als een fysieke klacht en bij andere mensen dezelfde disbalans zich uit als een emotionele en/of mentale klachten. Vandaar dat emotionele en/of mentale klachten, zoals depres-sie, lusteloosheid, zorgen maar ook hoofdpijn, migraine en oorsuizen, worden beoordeeld vanuit de hele mens.

Ervaringen van mensen uit onze praktijk lezen? Bekijk al onze testimonials hier.

Hoe zit dat precies met die verbinding tussen lichaam en emoties?

In de traditionele Chinese geneeskunde erkennen we verschillende or-gaansystemen die verantwoordelijk zijn voor de algehele functie en ba-lans van het lichaam. Deze orgaansystemen omvatten onder andere het hart, de lever, de milt, de longen en de nieren. Elk orgaansysteem heeft specifieke functies, inclusief een bijbehorend emotioneel aspect. Er wordt bijvoorbeeld aangenomen dat het hart de geest regeert en de Shen (geest) herbergt, terwijl de lever wordt geassocieerd met emotio-nele regulering.

De traditionele Chinese geneeskunde erkent dat emoties een normaal onderdeel van het leven zijn, maar overmatige of langdurige emotionele toestanden kunnen leiden tot onevenwichtigheden in het lichaam. Emo-ties zijn onderverdeeld in vijf hoofdtypen: vreugde, woede, zorgen, ver-driet en angst. Wanneer emoties extreem of uit balans raken, kunnen ze specifieke orgaansystemen aantasten en de stroom van Qi verstoren, wat mogelijk kan leiden tot mentale en fysieke gezondheidsproblemen. De emotionele energie past zich aan, aan wat het leven vraagt - mensen voelen zich anders bij ontslag dan bij een aanbod van een nieuwe leuke baan. Zodra de emoties niet meer horen bij de dagelijkse realiteit, is er ook sprake van een disbalans. Acupunctuur helpt de energie stroom te balanceren, of dat dit nu is omdat de disbalans zich uit in fysieke pijn, of in bijzondere emoties.

Hoe helpt acupunctuur bij heftige emoties?

Acupunctuur richt zich op het herstellen van een verstoring van de ener-giebalans in het lichaam door het stimuleren van specifieke punten met behulp van dunne naalden. Door de juiste acupunctuurpunten te stimu-leren, kan de energie in het lichaam in balans worden gebracht, wat kan leiden tot een kalmerend effect op heftige emoties. Acupunctuur kan bij-voorbeeld het zenuwstelsel beïnvloeden en de productie van stress-hormonen verminderen. Dit leidt tot een gevoel van ontspanning en kalmte, waardoor de intensiteit van emoties kan afnemen. Acupunctuur draagt daarmee bij aan het verbeteren van de algehele gezondheid, het versterken van het lichaam en helpen beter omgaan met heftige emoties op een effectieve manier.

Welke positieve bij-effecten zijn er bij acu-punctuur bij mentale / emotionele klachten?

Omdat acupunctuur tot doel heeft om de energie beter te laten stromen, en disbalansen zich op verschillende manieren uit, kunnen andere klach-ten ook rustiger worden. Een betere balans is vaak voelbaar op meer-dere vlakken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen beter gaan slapen, minder last van allergie hebben of meer energie hebben. De volgende bij-effecten zien we vaak bij mensen die in onze praktijk komen voor be-handeling met acupunctuur:

  1. Ontspanning: Veel mensen ervaren een gevoel van diepe ontspan-ning tijdens en na de behandeling. Dit kan helpen om stress en spanning te verminderen.
  2. Verbeterde slaap: Het kan helpen om slaapstoornissen zoals sla-peloosheid te verminderen en een betere kwaliteit van slaap te be-vorderen.
  3. Verbeterde stemming: Acupunctuur kan positieve veranderingen in de stemming teweegbrengen.
  4. Verminderde angst: Acupunctuur kan helpen om angst te vermin-deren.
  5. Verhoogde energie: door het herstel van de energiebalans in het li-chaam, zal de energie toenemen.
  6. Verbeterde algehele welzijn: Dit kan het resultaat zijn van de ge-combineerde effecten van pijnverlichting, ontspanning en ver-hoogde energie.

Lees hier ook onze blogpost over acupunctuur bij vermoeidheid.

Een mooie casus uit onze praktijk

Een vrouw (43) komt in eerste instantie voor klachten aan de nek/hals. Ze voelt continu een brok in haar keel en kan dan aan niets anders den-ken. Ze vermoedt zelf dat het door spanning en angsten komt. Behan-delingen gericht op de nekklachten helpen kortstondig maar beklijven niet goed. Na de derde behandeling geeft ze aan dat ze denkt dat ze een hypochonder is. Dat ze alles wat ze voelt, haar gelijk zorgen geeft en dat de klacht haar dan de hele dag bezig houdt. Ze vertelt ook dat haar moeder de deur van de huisarts platloopt met een zelfde pro-bleem; veel pijntjes/klachtjes om dan toch de bevestiging van de huis-arts te zoeken dat fysiek alles in orde is.

Meer informatie of een afspraak maken?

Maak direct online een afspraak bij een van onze locaties of bel naar 085 - 0655499. Heeft u vragen over acupunctuur of hoe acupuntuur u kan helpen dan kunt u ook per email contact met ons opnemen.

We gaven aan dat we ook specifiek konden prikken op mentale klach-ten. Na het plaatsen van verschillende naaldjes voelde mevrouw zich di-rect al heel anders. Ze stuurde later een berichtje dat ze de eerste dag na de behandeling nog last had, maar dat de klachten daarna allemaal verdwenen zijn. ‘’Na de laatste sessie was de volgende dag pittig, maar daarna zijn alle klachten verdwenen. Ik voel eigenlijk niets meer, behalve flink wat kilo’s lichter qua zorgen’’.

Wilt u ook ervaren hoe acupunctuur kan helpen bij zowel fysieke als mentale en emotionele klachten? Maak eenvoudig een afspraak bij een van onze praktijken in Hoofddorp, Voorburg, Breukelen, Rijswijk - Delft, Nieuw-Vennep en Wassenaar. Neem hier contact op voor een afspraak! Onze ervaren acupuncturisten helpen u heel graag. We helpen u heel graag!